سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد بزرگ نژاد – کارشناسان شرکت مهندسین مشاور پورآب
حمید علی نژاد –
سیروس ارمان –

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر برسری یک روش کاملا کاربردی جهت تعیین ارتفاع و حجم بهینه مخزن سدهای قابل احداث بر روی آبراهه های فصلی با توجه به مقادیر رواناب روزانه در محل سد مقادیر روزانه تبخیر از سطح ازاد آب میزان نفوذ پذیری از کف مخزن براساس مفهوم بیلان و برنامه ریزی منابع آب می باشد دراین تحقیق پس از تشریح الگوریتم محاسبات به منظور معرفی روش انجام کار یک طرح موردی احداث سدخاکی در خروجی حوضه ابریز فتح اباد با مساحت ۲۵۶/۹ کیلومتر مربع واقع در شهرستان طبس در استان یزد با هدف انجام عملیات تغذیه رواناب آبراهه های فصلی این حوضه آبریز به قناتهای روستای فتح آباد مورد بررسی قرارگرفت طی این تحقیق ۱۷ سال رواناب روزانه حوضه آبریز فتح اباد ۵۸۴۰ روز در ۸ تکرار بازای ۸ ارتفاع مختلف تاج سرریز ارتفاعات ۱ الی ۸ متر مورد تحلیل قرارگرفت و در نهایت با توجه به منحنی حجم آب نفوذ یافته در هر ارتفاع و نیز بررسی اقتصادی اجرای هر گزینه ارتفاع ۴ متر جهت تراز تاج سرریز به عنوان تراز ارتفاعی نهایی انتخاب گردید.