سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شروان عطایی – استادیار دانشگاه راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت
سعید محمدزاده – استادیار دانشگاه راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مدیریت تامین و نگهداری پیش بینانه و برنامه ریزی جهت اتقای ایمنی ، راحتی و بهره بردای از خطوط راه آهن ، مستلزم اندازه گیری نامنظمیهای هندسی و مشخصات مکانیکی ، وضعیت زوال اجزای روسازی و نحوه بهره برداری از خطوط راه اهن می باشد. نامنظمیهای هندسی خطوط راه اهن توسط ماشین اندازه گیری خط اندازه گیری می گردد. برنامه ریزی ترتیب بهینه سیر ماشین اندازه گیری خط از بلاکهای خطوط راه آهن ، مشابه مساله فروشنده دوره گرد می باشد که وضعیت پیشین نامنظمیهای بلاکها و حداقل طول سیر ماشین اندازه گیری معیار تصمیم گیری برای تعیین ترتیب اندازه گیری بهینه بلاکها میباشد. در این مقاله بر اساس پردازش حدود ۶۵۰۰ کیلومتر از اطلاعات نامنظمی هندسی خطوط راه آهن ایران ، وضعیت نامنظمی ۲۴۳ بلاک راه آهن رتبه بندی شد و به کمک الگوریتم ژنتیک مساله تعیین ترتیب بهینه حرکت ماشین اندازه گیری خط مشابه مساله فروشنده دوره گرد با معیار فاصلهاصلاح شده با توجه به وضعیت نامنظمی پیشین بلاگها تحلیل شده است.