سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

آزاده محمودی کهنه رودپشت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

یکی از مهمترین عواملی که درافزایش و یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی درهنگام بروز بلایای طبیعی موثر است وجود یا عدم وجود سیستم مدیریت بحران کارا می باشد و با توجه به ویژگیهای خاص حوادث و بلایای طبیعی مدیریت بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی به دلایل مختلف از پیچیدگی و گستردگی فراوانی برخوردار بوده و اتخاذ تدابیر ویژه ای را ایجاب می کند. بنابراین در مناطقی که همواره و بالقوه درمعرض خطر وقوع بلایای طبیعی قرار دارند ضرورت دارد برنامه ریزی های لازم جهت پیشگیری و مقابله با بلایا دراستراتژیهای کلان آن منطقه لحاظ شود و هدف اصلی دراین برنامه ریزی ها پیش بینی پیشگیری حفظ آمادگی و مقابله با بحران جبران خسارات استفاده از فرصت ها و سرانجام بازگشت به وضعیت عادی با صرف کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان براساس اولویت های تعیین شده می باشد گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ درجهان به خصوص درکشورهای درحال توسعه و از جمله ایران از یک طرف و رشد شهرها تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاریهای محیطی و اقتصادی بربستر آنها از طرف دیگر ضمن توجه بیشتر به شهرها منجر به پذیرش نقش ها و عملگرهای متعدد شده است.