سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان میرهاشمی روته – کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت تاریخی

چکیده:

شهرها به دلیل داشتن بافت فشرده جمعیت متراکم تاسیسات و تجهیزات شهری فراوان معمولا درجنگ ها مقابلتهاجمات آسیب پذیر بوده و حملات باعث تلفات بالای غیرنظامیان وخسارت زیادی به تاسیسات و تجهیزات شهرها می گردند از این رو باید از ابتدای طراحی ماهیت دفاعی درکار لحاظ گردد تهدید شناسی عناصر موجود شهری امری ضروری برای رسیدن به طرح مناسب و کم نقص درزمینه دفاعی است پاسخ به پرسشهایی مانند ملاحظات دفاع غیرعامل دربرنامه ریزی شهری چگونه نمود می یابد؟ و اینکه عوامل آسیب پذیر شهری درمقابل تهاجم کدامند و برای کاهش آن چه تمهیداتی مورد نیاز است ؟ با روش توصیفی و تحلیلی است دراین راستا اهداف پژوهش که تبیین جایگاه پدافند غیرعامل درطرح آمایش سرزمین و برنامه ریزی شهری مکان یابی تاسیسات و توسعه شهری برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ساختار بافت و فرم شهرها مدیریت شهری توسعه پایدار و امنیت شهر و شناخت انواع عوامل و عناصر آسیب پذیر موجود درمحدوده شهری دسته بندی و اولویت بندی این عناصر از نظر اهمیت و همچنین ترسیم دستورالعمل ها و ارایه ملاحظات پدافند غیرعامل ترسیم می گردد.