سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ئاکو ویسی – کارشناس ارشد حفاظت و مرمت عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

زلزله برای سرزمین ما یک واقعیت طبیعی و تاریخی است که به تناوبهای زمانی کوتاه و بلندمدت و با شدت زیاد و متوسط دائما نقاطی از کشورما را مورد هدف قرار میدهد و تنها راه مقابله با آن پذیرش منطقی این واقعیت و انجام اقدامات برنامه ریزی شده و مسئولانه در سه مرحله پیش از وقوع زلزله هنگام وقوع زلزله پس از زلزله مرحله نجات بخشی و مرحله بازسازی است در چنین شرایطی یک یاز حوزه های اسیب پذیر به طور قطع میراث فرهنگی و تاریخی ایران بوده و هست تجربه تلخ فروریختن محوطه میراث جهانی ارگ بم تنها شاید یکی از هزاران حادثه مخرب فرهنگی ناشی از بلاهای طبیعی بود که البته به دلیل وسعت خرابی و اهمیت تاریخی و گردشگری آن به نمادی غم انگیز در اسیب پذیری ابنیه و بافتهای تاریخی کشور تبدیل شد.