سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی طیبی – دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
هومن محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
آرش قضاوتی – کارشناسی ارشدمدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران
مصطفی کاتب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شاهد

چکیده:

این مقاله به مفهوم برنامه ریزی سناریو می پردازد براساس بسترهای روش شناختی فرایند گام به گام ساختارسناریوها رابا جزئیات توصیف می کند انواع مختلفی ازحالاتی که ممکن است باتوجه به توسعه محیط کارافرینی محترم شمرده شوند را معرفی کرده و موردبحث و بررسی قرارمیدهد باتوجه به عوامل ریسک مشخص شده ازمحیط کسب و کار و تاثیر آنها برخطرات کلیدی عملکرد شرکت گسترش سناریوها ارایه شده است سناریوی بنیادی درمورد مجموعه اهداف استراتژیک و بیشترین احتمال موردانتظار یک تعیین افتتاح نسخه مرجع ازانواع سناریوها را شکل میدهد درمحیط کسب و کار معمولا سه یاچهارسناریو درعمل استفاده میشود فضای محدود درهرسناریو قادر به انجام جدی فرایندهای تصمیم گیری مدیریتی با ازمایش و انتخاب نوع مناسبی ازطرح استراتژیک کسب وکاررا میسر می سازد باتوجه به ریسک پذیری هرشرکت هریک ازحالات میتواند اندازه گیری شود این انتخاب معمولا بستگی به نگرش ذینفعان یا ریسک پذیری مدیریت شرکت دارد