سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

زهره السادات نفیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد نجف آ
علیرضا شاهرخیان – کارشناسی آمار دانشگاه شیراز، کارشناس پژوهش شهرداری شیراز

چکیده:

زمینه این طرح پژوهشی، ناشی از مسائل اجتماعی نظیر افزایش پدیده ها و آسیبها، قانون گریزی شکستن هنجارهای اجتماعی، گسترش محلات فقیر نشین و در نتیجه، خسارات و ارده به فرهنگ عمومی می باشد که امروزه در کلانشهرها مشکلات زیادی به وجود آورده است و باید توسط دست اندرکاران حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری ها بررسی و حل شود. از این رو کوشش شده است با گذر از طرحهای مقطعی و آنی، که کارایی چندانی ندارند یک برنامه راهبردی منسجم و قوی طراحی شود. روش تحقیق در این طرح، بررسی اسناد و مدارک (سندکاوی)، روش تحلیل محتوا و توصیف وضعیت مطلوب (آینده پژوهی) با استفاده از اصول مدیریت استراتژیک می باشد که همگی در زمره ی تحقیقات کیفی می باشند. ابزارهای پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات عبارتند از تحلیل کیفی اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده، مصاحبه و پرسشنامه. همچنین روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارتند از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش تحلیلی- استنباطی. در این طرح با مقایسه تطبیقی مدلهای مختلف برنامه ریزی راهبردی، یک مدل برنامه ریزی راهبردی بصورت کاربردی طراحی شده است و تأثیر سه متغیر: مقولات فرهنگی مؤثر در حوزه فعالیت شهرداری ها، شاخص های اصلی اجتماعی (کیفیت زندگی) مربوط به حوزه فعالیت شهرداری ها و همینطور حقوق و وظایف متقابل شهروندان- شهرداری، بر روی آن مدل راهبردی در نظر گرفته شده است. بنابراین در نهایت، برنامه راهبردی پنجساله اول فعالیتهای حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز طراحی شده و در نهایت سازماندهی معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز بیان شده است. در کل، این نتیجه را می توان استنباط نمود که این برنامه راهبردی در شهرداری های مختلف بخصوص کلانشهرهای کشور، قابل اجرا بوده و در شناسایی اهداف، راهبردها و برنامه های عملی حوزه فرهنگی و اجتماعی، مفید و مؤثر می باشد.