سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – استادیار مدیر گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
نسیم رمضانی – کارشناس ارشد
مرجان سالاری – کارشناس ارشد

چکیده:

در برنامه ریزی توسعه منابع اب همواره بایستی جنبه های زیست محیطی و بهداشتی آب و لزوم پیشگیری از بروز حوادث تلخ و ناگوار را مدنظر قرار داد به عبارت دیگر اعمال مدیریت و کنترل بر کیفیت اب و موضوعات زیست محیطی ذیربط و همچنین جنبه های بهداشتی و تندرستی را بایستی جزیی لاینفک از برنامه ریزی منابع اب بشمار اورد توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی بدون توسعه پایدار منابع اب میسر نمی باشد علیرغم اهمیتی که مفهوم توسعه پایدار در برنامه ریزی ها و استفاده از منابع دارد عملیاتی کردن آن دشوار است مفهوم پایداری در برنامه ریزی های اقتصادی – اجتماعی برای محیط زیست و اجزای آن بویژه منابع اب اهمیت ویژه ای قائل است دراینم قاله مفاهمی و تعابیر پایداری بطوراعم و پایدار منابع آب بطور اخص بررسی شده و معیارهای پایداری و روشهای سنجش پایداری نسبی بحث شده است.