سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدموسی حجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه کامپیوتر، تبریز، ایرا
نیما جعفری نویمی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران

چکیده:

از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هر کشور، وجود حمل و نقل روان وایمن میباشد. امروزه فناوری اطلاعات برای حل مشکلات صنعت حمل و نقل بسیار مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است، زیرا این سیستمها باعث افزایش کارایی شبکه حمل و نقل و ترافیک گردیده و با گسترش آن در مدیریت شهری می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را مرتفع نمود. سیستمهای حمل و نقل هوشمند یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات در صنعت ترابری می باشد که در تمامی امور و زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی دارد. در این مقاله سعی میشود تا با بررسی ضرورت رویکرد به سیستمهای حمل و نقل هوشمند در شهرها، چالشها و موانع موجود جهت پیاده سازی این سیستمها در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در انتها، پیشنهادها و راهکارهای مناسب ارائه شود