سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شقایق خیاط بصیری – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا رمضانی خورشید دوست – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برنامه ریزی یکی ازموضوع های اساسی هرجامعه برا یدستیابی به وضعیت مطلوب است وجود روشها و الگوهای مختلف برنامه ریزی نشان دهنده فقدان یک روش شناختی مستحکم است مرور ادبیات برنامه ریزی نشانگر وجود دوجریان اصلی برنامه ریزی ریاضی منطقی و برنامه ریزی اعم ازتوسعه ملی و منطقه ای درگستره های گوناگون است به علت کاستی های موجود درهر دو جریان روش شناختی پیشنهادی دراین پژوهش مبتنی بر تلفیقی از دستاوردهای هرجریان و برنامه ریزی راهبردی است دراین پژوهش از تسهیلات نظری علوم و مهندسی سیستم ها با تاکید بربهره گیری از رویکرد بالا به پایین استفاده شده است موردکاوی این پژوهش برنامه ریزی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.