سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ذکریا هجرتی – دانشگاه محقق اردبیلی
سیدجلال سیدشنوا – دانشگاه محقق اردبیلی
تقی بارفروشی – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

تعیین ترکیب بهینه نیروگاه ها برای تأمین تقاضای بار در هر ساعت یک عامل مهم برای تعیین استراتژی بهینه پیشنهاد فروش برق برای شرکت در بازار برق می باشد. در این مقاله یک برنامه ریزی برای در مدار قرار دادن واحدهای تولیدی با استفاده از الگوریتمHBMO با در نظر گرفتن مدیریت تراکم ارائه شده است. با استفاده از الگوریتمHBMO واحدهای در مدار و میزان تولید هر واحد تعیین شده و سپس در صورت وجود، تراکم خطوط برطرف و در نهایت ترکیب بهینه انتخاب می شود. روش پیشنهادی برروی شبکه های نمونه اعمال و نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین مقایسه شده است