سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد قیاسی – دانشجوی دکتری تخصصی مدیریتخدمات بهداشتیو درمانی
ابوالقاسم حکمت پور – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ایرج اسماعیلی – دکتری حرفه ای

چکیده:

ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به زندانیان نقش عمده ای درایجاد حفظ و ارتقا سلامت زندانیان و جامعه به ویژه درهنگام بحران دارد بنابراین بهره گیری از دانش برنامه ریزی دراین مواقع دارای اهمیت فراوانی درارایه این خدمات دارد این پژوهشها از انواع مطالعات توصیفی مقطعی بوده و جنبه کاربردی دارد که به مطالعهچگونگی برنامه ریزی در۱۵ مرکز بهداشتی و درمانی ستادبهداشتی و درمان زندانهای استان تهران درهنگام مواجهه با بحران درسال ۸۹ پرداخته است ابزار اصلی گردآوری داده ها چک لیست تهیه شده توسط پژوهشگر بوده است که اعتبار علمی چک لیست توسط اجماع خبرگان تایید شد که با بازدید از مراکز مصاحبه با مسئولان مراکز و بررسی مستندات و برگزاری جلسه ویژه با مسئولان بهداشت و درمان زندان تکمیل گردید