سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهری نژادرضا – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
اسماعیل صالحی –
احمدرضا یاوری –
زینب بابازاده لهی –

چکیده:

صنعت ساختمان مانند سایر صنایع هر ساله به محیط زیست آسیب های فراوانی وارد می کند. برداشت مواد اولیه از طبیعت بخصوص خاک برای تولید مصالح ساختمانی یکی از مصادیق بارز آلودگی محیط زیست است. آمار دفع نخاله و آوارهای ساختمانی حاصل از تخریب ساختمان ها و یا وقوع زلزله بسیار نگران کننده است، در حالی که در کشورهای پیشرفته تجربه نشان داده که نخاله و آوارهای ساختمانی منبع ارزشمندی برای تولید مصالح ساختمانی می باشد. فعالیت های نوسازی و ساخت و ساز حجم عظیمی از نخاله های ساختمانی را تولید می کنند. از این رو در آینده با حجم بسیار بالایی از نخاله های ساختمانی روبرو خواهیم بود. بازیابی نخاله های ساختمانی می تواند احتیاج به انرژی و منابع طبیعی و نیز مقدار زمین مورد نیاز برای استخراج منابع اولیه و احتیاج به زمین برای دفن بهداشتی را کاهش دهد. با توجه به این مطالب، هدف از این تحقیق بررسی در زمینه میزان تولید، ترکیب، امکان بازیافت و کاهش نخاله های حاصل از تخریب بافت های فرسوده در پروژه های نوسازی و استفاده از آنها در پروژه های ساختمانی و عمرانی است. مطالعه موردی در این تحقیق محله ی سنگلج از منطقه ۱۲ شهر تهران است. روش تحقیق در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تجزیه و تحلیل نرم افزاری است. به کمک نرم افزار Hazous میزان نخاله های تولیدی از یک واحد بافت فرسوده را برآورد کرده، انواع نخاله های ساختمانی را مشخص کرده و سپس روش های بازیابی هر کدام و نحوه ی استفاده از هرکدام ارائه شده است.