سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس میرمحمدصادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعیده کتابی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

بخش جراحی بیشترین تقاضا را درخدمات بیمارستانی دارد حدود ۷۰درصد پذیرش بیمارستانها مربوط به اعمال جراحی می باشد و افزایش کارایی اتاق عمل و بهره برداری بهینه از ظرفیت اتاق عمل از اهمیت بالایی برخوردار است بعلت اهمیت توسعه و مدیریت امکانات جراحی و اتاق عمل و تاثیر این فعالیت ها برمیزان تقاضای خدمات بیمارستان نیاز به یک برنامه زمانی معین برای اتاق عمل امری ضروری به نظر می رسد دراین مطالعه برنامه ریزی و توالی اعمال جراحی بطور همزمان دریک روز بررسی شده است و بدلیل وجود عدم اطمینان درمدت زمان جراحیها ازمدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای استفاده شده است تابع هدف دراین مساله شامل هزینه های زمان انتظار زمان بیکاری و زمان اضافه کاری بوده است همچنین این مساله شامل متغیر تصمیم دودوئی مرحله اول بوده که تعیین کننده توالی جراحی هاست .