سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی – دانشیار دانشکده صنایع و سیستم، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی بیجاری – دانشیار دانشکده صنایع و سیستم، دانشگاه صنعتی اصفهان
الهام شادکام – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مقاله توسعه ای بر مدل ارائه شده برنامه ریزی تولید بر مبنای تحلیل پوششی داده ها در یک محیط تصمیم گیری متمرکزاست. توسعه با استفاده از رویکرد همگن سازی وزن ها با استفاده از تابع جریمه انجام شده است. در یک محیط تصمیم گیری متمرکز، واحدهای انفرادی، مسئول تامین بخشی از کل تولید هستند. مساله برنامه ریزی تولید شامل تعیین تعداد محصولاتی است که باید توسط واحدها در دوره بعدی با تقاضای متغیر ولی قابل پیش بینی تولید شوند. مدل برنامه ریزی تولید ذکر شده، اندازه واحدهای عملیاتی را دریافت می کند و سطح بهینه تولید برای هر واحد، متناسب باقابلیت واحد مشخص می شود. بنابراین مزایای عمده مدل ارائه شده در مقاله، واقعی بودن برنامه تولید ارائه شده با توجه به قابلیت تولید هر واحد و دید واقع گرایانه تر از کارایی واحدها است که به دلیل استفاده از رویکرد همگن سازی وزن ها حاصل می شود. مدل برنامه ریزی تولید همگن ارائه شده در مقاله برای داده های مربوط به شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار گرفته است