سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروس قنبری – استادیار جغرافیای روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

در حال حاضر صنعت توریسم به عنوان یکی از موارد ویژه درآمدزا در اکثر کشور ها مطرح گشته است و همگی سعی بر آن دارند تا گوی سبقت را از دیگری بربایند. در این بین کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند به برنامه ریزی دقیق و همه جانبه این صنعت نوپا را در مسیر صحیح ان هدایت نمایند و شناخت پهنه های مناسب برای گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمی از موارد مهم در برنامه ریزی گردشگری می باشد. به همین منظور در این پژوهش نیز ابتدا به برشمردن جذابیت های توریستی جزیره پرداخته شده و سپس برای برآورد آسایش اقلیمی در جهت برنامه ریزی توریسم جزیره قشم از شاخص آسایش اقلیم ترجونگ بهره گرفته شده است و بدین جهت داده ای مورد نیاز از سایت هواشناسی استخراج و با استفاده از شاخص ترجونگ، تحلیل ها صورت پذیرفت و نتایج در جداول ارائه گردید. با توجه به این تحلیل ها مشاهده گردید که این جزیره شرایط آسایش را در طول روز، بیشتر در فصول سرد سال که اکثر مناطق ایران در شرایط نامساعد سرما به سر می برند برخوردار می باشد و این فرصتی برای بهره گیری علاقه مندان از جاذبه های توریستی این جزیره و همچنین بهینه استفاده نمودن از فرصت های فراغتی روبرو با آن می باشند. شرایط آسایش روزانه در این جزیره در ماه های ژانویه و فوریه و آسایش شبانه در ما های آوریل و نوامبر می باشد که گردشگران و مسئولین می بایست این موارد را مد نظر قرار دهند تا بتوانند از جذابیت های موجود در جزیره بهره برداری مناسب را بنمایند.