سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حیدر لطفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
حمید بقایی – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
مرتضی سعیدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

امروزه تغییر و تحولات مداومی در محیط حاکم بر سازمانها و منطقه توسعه گردشگری شکل می گیرد، این موضوع کلیه نقش افرینان را ناگزیر می سازد تا به طور دائم و به شیوه ای هوشمندانه بر رویدادهای داخلی و خارجی و جریان تغییرات نظارت داشته و بدین ترتیب بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات سازگار نمایند. بنابر این منطقه توسعه گردشگری، بیش از گذشته نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی کارآ با محیط پیرامون خود می باشند و آن دسته از مناطقی می توانند به آینده خود در جذب منابع و عرضه محصول امیدوار باشند که بتوانند بخوبی از این فرصت های نوظهور محیطی بهره گرفته و از تهدیدهای بوجود آمده ناشی از آن پرهیز نمایند. واقعیت ها حاکی از آن است که جزیره زیبای گردشگری قشم برای سازگاری هر چه بیشتر با محیط متغیر پیرامونی اش باید عوامل موثر برتدوین استراتژی های توسعه خود را شناسایی نموده و به تدوین استراتژی هایی اثربخش بپردازد. جاذبه ی گردشگری این منطقه نیز از این امر مستثنی نبوده و با تهدیدها و فرصت های محیطی عدیده ای روبرو می باشند. در حال حاضر فقدان سیاست گذاری استراتژیک دراین عرصه باعث از دست رفتن فرصت های محیطی و تشدید نقاط ضعف داخلی می گردد. لذا بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود تا منطقه مورد مطالعه بتواند در محیط متغیر کنونی از خود در مقابل سایر رقباءمحافظت کرده و به ماموریت های اساسی خود در ارائه محصولات گردشگری جامه ی عمل بپوشاند.