سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد بهروزپناه – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سمیه بیات – شرکت برق منطقه ای زنجان
متین شکری – دانشگاه کردستان

چکیده:

از بخش های مهم برنامه ریزی سیستم های قدرت، برنامه ریزی توسعه سیستم فوق توزیع، به عنوان رابطی بین شبکه های توزیع و انتقال می باشد. در این مقاله روشی برای برنامه ریزی توسعه سیستم فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده ارائه شده است. از مدل و روش پیشنهادی می توان در تعیین نوع. مکان و ظرفیت واحدهای تولید پراکنده به همراه توسعه بهینه خطوط و تجهیزات پست ها استفاده نمود. تغییرات بار شبکه برق بصورت منحنی بار سالانه در نظرگرفته شده است و هزینه های مربوط به سطوح بار مختلف بصورت جداگانه لحاظ شده است. تابع هدف پیشنهادی و قیود مرتبط با آن بصورت یک مسئله بهینه سازی فرمول بندی شده است و با ترکیب الگوریتم پس رو و الگوریتم اتوماتای یادگیر در حرکت دسته جمعی ذرات (CLZ-PSO) حل می گردد. در انتها کارایی روش پیشنهادی با اعمال بر روی بخشی از شبکه فوق توزیع زنجان نشان داده شده است.