سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد گناباد
محمود فتوحی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
مسعود رشیدی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله روشی برای برنامه ریزی توسعه انتقال ارائه می شود که می تواند از بین طرحهای توسعه ممکن، طرحی را انتخاب کند که با کمترین هزینه سرمایه گذاری، انجام صحیح معاملات بازار برق را پشتیبانی نموده و قابلیت اطمینان n −۱را تامین کند . به همین منظور ابتدا یک شبکه انتقال ایده آل تعریف می شود بطوریکه که ظرفیت خطوط آن نامحدود است و هیچگونه محدودیتی برای توانهای انتقالی خطوط ایجاد نمی کند . سپس با شبیه سازی بازار برای شبکه انتقال ایده آل، توانهای تولیدی و مصرفی ایده آل بازار محاسبه می شوند . آنگاه با استفاده از ا لگوریتم شبیه سازی سرد کردن تدریجی فلزات(Simulated Annealingطرح توسعه ی انتقالی جستجو می شود که آن طرح بدون هیچ محدودیت ظرفیتی بتواند ارتباط توانهای تولیدی و مصرفی ایده آل را برقرار سازد و ضمنا کمترین هزینه سرمایه گذاری سرد کردن تدریجی فلزات N-1را نیز داشته باشد. همچنین کارائی روش پیشنهادی بر روی سیستم قدرت تست نشان داده می شود.