سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمهدی مظهری – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
امیر باقری – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
حسن منصف – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران
حمید لسانی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تهران

چکیده:

در این مقاله برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظرگرفتن ارزش واقعی کفایت خطوط مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، تعریف جدیدی مبتنی بر مباحث اقتصادی به کفایت خطوط اختصاص داده شده ونحوه محاسبه ارزش واقعی کفایت شبکه انتقال، با استفاده از مطالعات آماری، تشریح و فرمول بندی شده است . سپس، مساله توسعه شبکه انتقال در قالب یک مسأله بهینه سازی با استفاده از کلونی مصنوعی زنبور عسل حلو مراحل تطابق آن با مسأله حاضر تشریح شده است . علاوه بر این، به منظور تسریع در فرآیند بهینه سازی و جلوگیری از حبس شدن پاسخ ها در کمینه های محلی،راهکارهای ابتکاری جدیدی پیشنهاد و به مسأله اعمال شده اند. در پایان با حل مسأله توسعه شبکه انتقال برای یک شبکه نمونه کارایی روش پیشنهادی بررسی و نشان داده شده است.