سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر باقری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق – تهران
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق – تهران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق – اردبیل

چکیده:

از بخشهای مهم برنامه ریزی سیستمهای قدرت، برنامه ریزی توسعه سیستم فوق توزیع، به عنوان رابطی بین شبکه های توزیع و انتقال می باشد. در این مقاله روشی برای برنامه ریزی توسعه دینامیکی سیستم فوق توزیع با در نظر گرفتن امکان احداث واحدهای تولید پراکنده ارائه شده است . در مدل ریاضی تابع هدف مسئله انواع هزینه های ثابت و متغیر طرح فرمول بندی شده است. همچنین محدودیت های مرتبط با شبکه و بهره برداری از تجهیزات درنظر گرفته شده است . از مدل و روش پیشنهادی می توان در تعیین زمان و مکان وظرفیت احداث خطوط، واحدهای تولید پراکنده و تجهیزات پستها استفاده نمود. علاوه بر این تغییرات بار شبکه بصورت منحنی تداوم بار در نظر گرفته شده و میزان تولید بهینه واحدهایDG در در طی سالهای برنامه ریزی و در سطوح مختلف بار تعیین می گردد . تابع هدف پیشنهادی و قیود مرتبط با آن، بصورت یک مسئله بهینه سازی فرموله شده که توسط الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی (LP)١حل می گردد. در انتها کارایی روش پیشنهادی با اعمال بر روی شبکه فوق توزیع زنجان نشان داده شده است.