سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیای انسانی دانشگاه پیام نور تهران
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه اصفهان
محمدرضا محبوب فر – دانشجوی کارشناسی اردش جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری یکی از بخشهایمهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک نصعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی در اقتصاد ملی کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدهای منطقه ای نیز بنماید با توجه به این مهم برنامه ریزی در امر گردشگری از جنبه های مختلف ضروری ومهم می نماید شناخت آسایش اقلیمی یک مکان در ماه های مختلف سال بصورت روزانه و شبانه درجهت برنامه ریزی برای مسئولین و گردشگران بسیار مفید می باشد در رابطه با نظریه توسعه پایدار شهری باید گفت که این مقوله حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی بخصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای حمایت از منابع طبیعی ارایه شد توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیت های محیطی برای فعالیت های انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روشهای طراحی شهری دراین محدودیت هاست شهر مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی کشور و دارا بودن جذابیت های توریستی مختلف بصورت یکی از مراکز مهم گردشگری ایران مطرح است که شناخت اسایش اقلیمی آن به منظور برنامه ریزی دقیق درجهت توسعه پایدار شهری بسیار ضروری است. برای برآورد آسایش اقلیمی این شهر ابتدا داده های مورد نیاز از سایت هواشناسی مشهد در طول دوره ۱۹۵۱-۲۰۰۵ دریافت گردیده و سپس باتوجه به شاخص ترجونگ میزان آسایش شبانه و روزانه و نمودارهای محاسبه گردید گردشگرانی که قصد سفر به شهر مشهد را دارند می بایست در زمان مناسب و وجو د داشت اسایش به این شهر مسافرت نموده و یا اینکه همراه خود وسایل گرمایشی و سرمایشی همراه داشته و پیش بینی های لازم را بنمایند.