سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفان
محمود نامجو – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و اقلیم شناسی دانشگاه سبزوار
فاطمه کریمی – دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

درجه آسایش تحت تأثیر عوامل محیطی و فیزیولوژیکی قرار دارد و منظور از شرایط آسایش انسان مجموعه حالاتی است که از نظر رژیم دما دست کم برای ۸۰ درصد از افراد مناسب باشد. بنابراین اقلیم معیار مهمی برای تعیین مراکز توریستی می باشد و به چگونگی تعیین یک ناحیه توریستی کمک می کند. ا ین مقاله به هدف پهنه بندی آسایش اقلیمی روزانه استان کردستان با روش ترجونگ طی ماه های اردیبهشت تا مهر انجام شده است و درابتدا به دلیل محدودیت ایستگاه های هواشناسی، از ایستگاه بیجار برای جذابیت های شهرستان بیجار و از ایستگاه سنندج برای جذابیت های شهرستان های کامیاران و سنندج و از ایستگاه زرینه اباتو برای جذابیت های شهرستان دیواندره و از ایستگاه سقز برای جذابیت های شهرستان های بانه و سقز و از ایستگاه مریوان برای جذابیت های شهرستان مریوان و از ایستگاه قروه برای جذابیت های شهرستان قروه استفاده شده است و به همین منظور به طور جداگانه به بر شمردن برخی از جذابیت های چشمگیر این شهرستان ها و روستاهای جذاب این استان پرداخته شد و به دنبال آن با استخراج داده های هواشناسی از سازمان ه اشناسی ایران به برآورد میزان آسایش اقلیمی استان اقدام گردید و در ادامه با توجه به جداول مربوطه به پهنه بندی آسایش اقلیمی روزانه استان با استفاده از نرم افزار Gis برای هر یک از ماه های اردیبهشت تا مهر پرداخته شد و مشاهده گردید که در ماه اردیبهشت شهرستان های قروه، سنندج، مریوان و سقز و در ماه خرداد، شهرستان های بیجار، قروه و زرینه و در ماه تیر، هیچ کدام از شهرستان ها و در ماه مرداد تنها شهرستان زرینه و در ماه شهریور، شهرستان های بیجار، قروه و زریه و در ماه مهر، شهرستان های سقز، مریوان و سنندج در شرایط آسایش قرار دارند و گردشگران ضمن سفر به استان می بایست این موارد را مد نظر داشته باشند و ماه و شهرستان مناسب را انتخاب نمایند.