سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر باقری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه زنجان
سیدهادی حسینی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه زنجان
محسن پارسامقدم – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین مقاله برنامه ریزی توسعه توام سیستم فوق توزیع با امکان کاندیدیابی پستهای فوق توزیع و احداث منابع تولید پراکنده انجام می گردد شبکه توزیع بصورت نقاط بار مدل شده و تغییرات بار برای هر مرکز بار بصورت منحنی تداومی بار چندتکه ای در نظرگرفته شده است. ابتدا با استفاده از روش خوشه بندی ریاضی (mathematical clustering اصلاح شده کاندیدیابی پستهای فوق توزیع انجام می گیرد سپس برنامه ریزی توسعه استاتیکی سیستم فوق توزیع با ترکیب الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی انجام می گیرد.