سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ذبیح الله ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدی علیان – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علیرضا عسگری – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است، افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند .در این راستا گردشگری شهری نیز جزئی از صنعت گردشگری به حسا ب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتهاو محدودیتهای گردشگری روستایی، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوهSWOT به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در شهر سامان پرداخته است تجزیه و تحلیلهای تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری منطقه روستایی به علت گردشگری بودن بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیت های نسبی موجود میباشد