سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بزرگ امید – دانشگاه شهید رجایی تهران،ایران
فرید کربلایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران،ایران

چکیده:

یکی از اهداف برنامه ریزی توان راکتیو، افزایش حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت می باشد و این برنامه ریزی به گونه ای انجام می شود که به ازای وقوع اغتشاش های محتمل، حاشیه پایداری ولتاژ با حداقل استفاده از منابع توان راکتیو جدید در مقدار مطلوب قرار گیرد. برای حداقل سازی استفاده از منابع توان راکتیو، نیاز به یک مسئله بهینه سازی است. که در آن باید برای هر اغتشاش، روابط و متغیرهای جداگانه ای به کار رود. در یک سیستم قدرت بزرگ که دارای اغتشاش های فراوانی می باشد، این مسئله بهینه سازی دارای روابط بسیار زیادی خواهد شد که احتمال همگرایی محاسبات، کاهش می یابد. در این مقاله با استفاده از شاخص سیستم قدرت به چند ناحیه تقسیم می شود و در هر ناحیه ،L تنها شدیدترین اغتشاش برای مسئله بهینه سازی لحاظ می گردد .شبیه سازی بر روی سیستم ۳۰ شینهIEEE نشان می دهد که نتایج روش فوق همان نتایج به کار گیری تمامی اغتشاش ها می باشند با این تفاوت که مسئله بهینه سازی بسیار کوچک تر شده است.