سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیمراد خواجه زاده – استادیار،گروه برق- قدرت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هادی زاینده رودی – استادیار،گروه برق- قدرت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سحر مبشری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مهلا تبریزی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون بار، بویژه بار پیک و کمبود منابع انرژی فسیلی و تاثیر مخرب آنها برروی محیط زیست محققان را به سمت استفاده از روش های نوین تجدید ساختار سوق داده است. از جمله این موارد می توان به برنامه های مدیریتی بار و خودروهای برقی اشاره کرد، از خودرو های برقی به عنوان منابع ذخیره انرژی استفاده می شود که ضمن جبران مقداری از پیک بار ، کاهش آلودگی های زیست محیطی و فواید مالی را به ارمغان می آوردند و در کنار آن برنامه های پاسخگویی بار هستند که منجر به نغییر میزان مصرف مشتریان در اثر تغییر قیمت برق می شوند.در مقاله پیش رو ، یک مدل برای برنامه ریزی هم زمان انرژی و رزرو، وضعیت تعهد واحدهای نیروگاهی، سهم تأمین تقاضا با بهره گیری از خودروهای برقی و میزان مشارکت مصرف کنندگان در برنامه های پاسخ گویی بار در هر دوره با هدف کمینه سازی هم-زمان هزینه و آلایندگی ارائه می گردد. مدل ارائه شده با استفاده از بهینه ساز CPLEX در محیط نرم افزار GAMS حل شده است. برای درک بهتر نتایج مدل ارائه شده در دو سناریو مختلف بررسی و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. مدل پیشنهادی به شبکه استاندارد ۱۰ واحدی IEEE اعمال شده و نتایج حاصله حاکی از مؤثر بودن این روش می باشد.