سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی اسماعیلی شاهرخت – دانشگاه علم و صنعت ایران
احد کاظمی –

چکیده:

استفاده از توان بادی درکنارواحدهای حرارتی نگرانی های جدیدی را برای بهره برداران سیستم قدرت ایجاد کرده است برخلاف ژنراتورهای حرارتی ژنراتورهای بادی به دلیل عدم قطعیت برخی پارامترهای باد از جمله سرعت باد نمی توانند توان ثابت معینی را تولید نماید دراین مقاله مدلی برای پیاده سازی عدم قطعیت توان بادی تولیدی ارایه میشود که میتوانددر برنامهریزی بهره برداری سیستم قدرت به کار گرفته شودرفتار تصادفی پارامترها با تولید سناریوهایی که با روش قطعی حل می گردند شبیه سازی میگردد پاسخ نهایی سیستم با میانگین گیری برروی نتایج سناریوها حاصل می شود یک روش برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط برای حل مساله قطعی مشارکت واحدها به کارگرفته شده است روش پیشنهادی به یک سیستم نمونه شامل ده واحدحرارتی و دو مزرعه بادی اعمال شده است نتایج نشان میدهد کهدرنظر نگرفتن عدم قطعیت سرعت باد موجب برآورد هزینه بیشتر برای مساله برنامه ریزی مشارکت واحدها می گردد.