سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم فاضل مدرس – دانشجوی دکتری منابع آب- دانشکذه کشاورزی- دانشگاه تبریز
فائقه نیازی – دانشجوی دکتری منابع آب- دانشکذه کشاورزی- دانشگاه تبریس
حامد مفید – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
احمد فاخری فرد – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه به دلیل افزایش روزافزون نیازهای آبی درنتیجه توسعه جمعیت انسانی و پیشرفت صنعت و کشاورزی حفظ منابع آب شیرین و مراقبت از آن برای نسلهای آینده امرزی ضروری محسوب می گردد از طرفی به دلیل محدودیت منابع آبی تامین آب کلیه نیازهای موجود غیرممکن می باشد به منظور تامین و عرضه آب با اطمینان پذیری باالا و رعایت اولویت هایتخصیص اب براستفاده از روشهای بهینه سازی مدیریت منابع آب تاکید م یشود دراین میان استفاده از ابزارهایی که بتواند ساختار و اجزا سیستم های منابع آب را منطبق با خصوصیات و روابط واقعی آنها تعریف نماید و درکنار ان از سادگی و سرعت لازم برخوردار باشد ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها که از جمله روشهای کاربردی در مدیریت منابع آب است به ارزیابی عملکرد سد مخزنی علویان با استفاده از مدل Vensim پرداخته شده است.