سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اکبرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب، گروه برق، میناب، ایران
محمد لوحی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ، ایران

چکیده:

در این مقاله مدلی جهت برنامه ریزی بین واحدهای تولیدی یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک -پمپ ذخیره ای در محیط بازار برق ارائه میگردد که باعث فراهم کردن شرایط حضور موفق در محیط بازار برای تولیدکنندگانانرژی خورشید می شود. در سیستم ترکیبی نیروگاه فتوولتائیک -پمپ ذخیره ای پیشنهادی این مقاله، مدلسازی جهت حضور بهینه در محیط بازار برق با بیشترین سود ممکن و کمترین هزینه عدم تعادل در محیط بازار برق،انجام میپذیرد. مدل پیشنهادی با توجه به عدم قطعیت در پیش بینی توان تولیدی واحد فتوولتائیک، به منظور کسب بیشترین سود و پرداخت کمترین جریمه برای عدم تعادل در بازار، جهتبرنامهریزی بین واحدهای تولیدی سیستم ترکیبی بهینه سازی میشود. در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذراتPSO) برای بهینه سازی مدل پبشنهاد شده استفاده شده است. در پایان مدلی نمونه جهت اعمال نتایج حاصل از مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار می گیرد و به تحلیل نتایج پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که مدل ارائه شده روشی مناسب جهت بهره برداری از این سیستم ترکیبی در محیط بازار می باشد.