سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر رمضانی طلوتی – دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بانژاد –
امین حاجی زاده – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

چشم انداز روشن خودروهای برقی در آینده باعث گسترش ملزومات و کاربردهای آنها بویژه در شبک ههای قدرت هوشمند شده است. در این شبک هها مدیریت واحدی به نام نهاد گردهم آورنده، شارژ خودروها را کنترلنموده و از انرژی ذخیره شده در باتری آنها جهت شرکت در معاملات انرژی و بازارهای خدمات جانبی استفاده می کند. این مساله محققین زیادی را برای برنام هریزی بهینه نهاد گردهم آورنده جهت کسب سود ماکزیمم،مشغول ساخته است. در این مقاله امکان رقابت یک نهاد گردهم آورنده با یک بازیگر مشابه خود در بازار ذخیره چرخان مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم ژنتیک، برنام هریزی بهینه این نهاد جهت کسب سود ماکزیمم ارائه شده است. مطالعات عددی تاثیر نسبتا زیاد رفتار نهاد دوم در برنام هریزی بهینه نهاد اول و لزوم در نظر گرفتن این رفتار در یک محیط رقابتی را نشان می دهند.