سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیده علی پرست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سجاد نجفی روادانق – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

با گسترش روزافزون استفاده ازخودروهایهیبریدی و تاثیرآن برعملکرد شبکه توزیع رویکردهای نوینی دراین عرصه ظاهر شده است از یک طرف به دلیل مزایای این نوع خودروهااستفاده از آنها روزبروز افزایش می یابد ازطرفی افزیاش حجم این خودروها به دلایلی مانع همزمان یدرشارژآنها باعث بروز مشکلات فزاینده ای درشبکه ها ی توزیع شدهاست دراین تحقیق روابط مابین تلفات تغییرات ولتاژ درزمینه شارژ هماهنگ PHEV ها مورد بررسی قرار می گیرد از این نتایج توابع هدف پایه برای شارژهماهنگ PHEVها فرمول بندی می شود که درنهایت تلفات سیستم را حداقل کرده و تنظیم ولتاژ را بهبود می بخشد سپس روابط مربوط به شارژهماهنگ PHEV به یک الگوریتم بهینه سازی وارد خواهند شد کهنتیجه آن شارژهماهنگ PHEV جهت به حداقل رساندن مشکلات ایجاد شده درسیستم می شود.