سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه برق،شیراز،ایران
ایمان دهار – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
امین جوادی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،گروه برق،شوشتر،ایران

چکیده:

برنامه ریزی تعمیرات واحدهای نیروگاهی در سیستم قدرت با هدف بهبود قابلیت اطمینان شبکه صورت می گیرد. از آنجا که این برنامه ریزی معمولاً به صورت یکپارچه و متمرکز از سوی بهره بردار سیستم انجام می شود لازم است تا مسائل و محدودیت های سراسری در این برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که در برنامه ریزی میان مدت، که برنامه ریزی تعمیرات را نیز شامل می شود، مسئله هماهنگی بین تیم های مختلف تعمیرات و قیود فنی بهره برداری از بقیه سیستم می باشد. همچنین موضوع رقابت و خصوصی سازی در صنعت برق و برون سپاری برنامه ریزی تعمیرات و هماهنگ سازی این برنامه ها با سایر تولیدکنندگان یکی از مهمترین معضلاتی است که در فضای جدید تجدیدساختار پیش روی متخصصین و بهره بردار سیستم قرار گرفته است. این مقاله با بررسی و مدلسازی برنامه ریزی میان مدت تعمیرات، که شامل برنامه ریزی تعمیرات دوره ای- تعمیرات اساسی می شود، با در نظر گرفتن برنامه ریزی تولید کوتاه مدت و حاشیه رزرو بر اساس شاخص های قابلیت اطمینان به دنبال یافتن بهترین پاسخ برای برنامه ریزی تعمیرات شبکه سراسری ایران می باشد