سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا ارمکان – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق-دا
علیرضا ذکریازاده – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق-دا
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق-دا

چکیده:

تامین انرژی الکتریکی به صورت محلی به وسیله منابع انرژی پراکنده در سطح سیستم ولتاژ پایین، موجب شکل گیری مفهوم ریزشبکه ها شده است. در این مقاله با پیاده سازی الگوریتم سه مرحله ای، بهره برداری بهینه تولید با در نظر گرفتن اهداف مختلفی همچون بیشترین استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره سازی انرژی، کمترین هزینه بهره برداری و کمینه کردن میزان آلودگی و با در نظر گرفتن قیود تامین بار و محدودیت های منابع تولید پراکنده مورد بررسی قرار می گیرد. ریزشبکه مورد بررسی شامل واحدهای حرارتی کوچک، باتری ذخیره، توربین بادی و سلول خورشیدی می باشد. در مدل پیشنهادی در این مقاله، توابع هزینه و انتشار آلاینده ها در تابع هدف به صورت همزمان درنظر گرفته می شوند. مدل پیشنهادی بر روی یک ریزشبکه نمونه و با استفاده از نرم افزار GAMS و به روش برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح MINLP آزمایش شده است. نتایج نشان می دهد که مدنظر قرار دادن هدف کاهش آلودگی باعث تغییر برنامه ریزی در مدار قرار گرفتن برخی از واحدها خواهد شد .