سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد گرجی – مرکز تحقیقات نیرو
علی محمد رنجبر – مرکز تحقیقات نیرو
داود جلالی – مرکز تحقیقات نیرو
منصور مهرابادی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

این نوشتار روشی را برای گسترش پستهای توزیع که قابل کاربرد در شبکه های بزرگ است، به منظور دستیابی به مکان، ظرفیت، ناحیه سرویس دهی و زمانبندی احداث آنها در طول پریود طراحی ارائه می نماید. در ابتدا مدل دقیق و کاملی از مسئله گسترش کل سیستم توزیع(شامل دو زیر سیستم پست و فیدر) بدست می آید، و با استفاده از ضرایب ویژه ای که شامل پارامترهای فنی و اقتصادی است و برای نخستین بار معرفی می گردد مدل دینامیک گسترش سیستم به یک مدل استاتیک دو مرحله ای تبدیل می شود. در مرحله اول یک طرح بلندمدت به گونه ای که بتواند نیازمندی های شبکه را در سال مقصد(سال آخر پریود طراحی) برآورده نماید، بدست می آید و سپس در مرحله دوم برنامه زمان بندی احدث پستهایی که باید تا سال مقصد ساخته شوند، به صورت طرح های کوتاه مدت سالانه از سال پایه(سال اول پریود طراحی) تا سال مقصد اجرا می گردد. در طی فرایند طراحی محدودیت های ظرفیت پستها، ظرفیت فیدرها و افت ولتاژ در مرزهای بین پستها نیز به حساب می آید و یک مثال کارآیی روش پیشنهاد شده را تایید می نماید.