سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین گیاه چین – مدیر فناوری و اطلاعات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
محسن مهرجو – کارشناس ارشد شهرسازی و کارشناس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرا
بهروز بالایی لنگرودی – کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

راه نخستین و طبیعی ترین وسیله ارتباطی انسان ها می باشد و به منزله شریانهای حیاتی یک سرزمین است . امروزه گسترش همه جانبه شبکه حمل و نقل درون شهری به موازات صنعتی شدن شهرها موجب در هم تنیدگی اجزای شبکه شده به نحوی که هر اتفاق در هر بخشی از شبکه سریعا به همه شبکه سرایت می کند. سیستم حمل و نقل عمومی نقش مهمی در مدیریت بحران ایفا می کند و تجربیات بحران های گذشته این موضوع را بخوبی نشان می دهند . به محض وقوع بحران های بزرگ نیاز به تخلیه و جابجایی مردم آسیب دیده از یک طرف و انتقال امداد رسانان به محل حادثه از طرف دیگر به شدت افزایش می بابند. اگر چه در مواردی سیستمهای حمل و نقل عمومی این وظیفه را بخوبی انجام دادخ اند ولی موارد زیادی نیز وجود داشته اند که به دلیل عدم هماهنگی و برنامه ریزی های قبلی از این امکانات برای خدمات رسانی به مردم سیب دیده یا استفاده لازم نشده و یا حتی خود این سیستمها و اکانات انها در بحران دچار صدمه و اسیب شده اند. در این میان اگر چه رفع همه اثار فاجعه ناممکن است اما کاهش خسارات ناشی از آن امری ممکن است و می توان با انجام اقدامات فوری و مناسب برای احیای شبکه ، مانع از تشدید خسارات ثانویه، کاهش دوره بحران و هزینه های بازسازی شد. برگشت سریع شبکه حمل و نقل به سطح عملکرد مطلوب با احتساب حداقل زمان ، هزینه و ایمنی قابل قبول، نیازمند به کارگیری برنامه ریزی مناسب است. در این مقاله در نظر است با توجه به دانش تحقیق در عملیات ابتدا به تعیین خسارت شریانهای منطقه ۱۰ تهران پرداخته و سپس با یک روش برنامه ریزی اصولی اواویت بندی عملیات بازسازی شبکه حکل و نقل درون شهری مطرح گردید تا در شرایط بحرانی بدون بروز بی نظمی و فوت وقت و با توجه به اولویتها عملیات بازسازی شبکه شروع و با برنامه مشخص خاتمه یابد.