سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی ویسی – مسئول هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار و عضو هیات علمی پژوهشکده عل
اردوان زرندیان – معاون دفتر پژوهش و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست
هومان لیاقتی – دانشیار و عضو هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار، پژوهشکده علوم محیط

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزشیابی سطح سواد محیط زیستی (دانش، نگرش، حساسیت و نگرانی) و ارزیابی اثر جنسیت و تعیین منابع اطلاعاتی دانش محیط زیستی انجام شد. ۲۶۰ نفر از دانش آموزان دبیرستانی در منطقه ۱۲ شهر تهران، پرسشنامه سواد محیط زیستی شامل چهار بخش دانش( ۶ گزینه)، نگرش (۶ گزینه)، حساسیت (۱۰ گزینه) و نگرانی (۱۱ گزینه) را تکمیل کردند. تحلیل های توصیفی نشان داد که هر چند دانش آموزان نگرش مثبت و سطح بالاتری از نگرانی و حساسیت را در مورد محیط زیست دارند، اما دانش محیط زیستی کمتر و متوسطی دارند. یافته های همچنین نشان داد که جنسیت بر سواد محیط زیستی در ابعاد حساسیت و نگرانی به نفع دختران تاثیر دارد. بالاخره یافته ها نشان داد که اکثریت دانش آموزان اطلاعات خود را از طریق آموزش در در رو و رسانه های الکترونیکی می گیرند (تلویزیون و فیلم های آموزشی).