سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس حسینی جو – دانشجوی دکتری
کامران شهانقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه یکی از موضوعات کلیدی درمدیریتزنجیره تامین تدوین استراتژی های مناسب برای زنجیره است بطوریکه موفقیت کل اعضای زنجیره را دربلندمدت به ارمغان آورد رویکردهای متعددی برای تدوین استراتژی های تجاری وجود دارد که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارند یک ی از جدیدترین رویکردها مدل مدیریت محدودیت ها است که از یک تفکر سیستمی برای تدوین اجرا و ارزیابی استراتژی ها بهره میگیرد دراین مقاله یافته های اخیر برخی از پژوهشگران حوزه برنامه ریزی استراتژی زنجیره تامین برای طراحی مدل مدیریت محدودیت استفاده شده است به عنوان مثال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تدوین استراتژیه ای موفق برای بهبود همکاری اعضا تدوین استراتژی های برخورد با پیچیدگی و تدوین استراتژی های قیمت گذار یدرزنجیره تامین به کمک این مدل مورد بحث قرارمیگیرد نتایج این پژوهش نشان داد مدل مدیریت محدودیت یکی از مدلهای قوی برای ساختاربندی استراتژی های زنجیره تامین بوده و بارگیری آن چهارچوبی سیستمی برای برنامه ریزی استراتژیک دراین حوزه فراهم می کند.