سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول قربانی – دانشیاردانشگاه تبریز
حکیمه قنبری – دانشجوی دکتری جغرافیا

چکیده:

دربررسی انواع مرزها رودهای مرزی ازنظر قابلیت های کشتیرانی کشاورزی توسعه گردشگری تامین آب شرب صنایع تولید انرژی پاک برق ابی توسعه گردشگری ایجاد فضاهای مناسب جمعیتی و مسکونی جلوگیری از افت سفره های آب ایجاد اشتغال و رونق توسعه درشهرها و روستاها نیز به توجه ویژه دارند و تامین امنیت استفاده از این منابع ابی درنقاط مرزی دراولویت تدوین استراتژی های مناسب هرکشور قرار دارد رودارس و حوضه ابریز آن درنیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و درهمجواری کشورهای ارمنستان و آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان وابسته به کشور آذربایجان یکی ا زرودخانه های مرزی مهم و مطرح درکشور میب اشد که نیازمند مطالعه دقیق و تدوین راهبردهای جهت افزایش امنیت و بهره وری آن میباشد دراین مقاله برانیم با استفاده ازروش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش امنیتی اقتصادی رودخانه ارس درمرزهای شمالغرب کشور پرداخته و راهبردهایی جهت ارتقا امنیت و اقتصادی این منبع طبیعی و سرشار الهی ارائه نماییم درپژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با بکارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای رودهای مرزی و به منظور تویعه اسن کارکردها به اراهی راهکارها و تعین استراتژیهای کاربردی درجهت ارتقا امنیت و اقتصادرودارس پرداخته شود.