سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم مهدویه – کارشناسان ارشد بازسازی پس ازسانحه
سیما سلیمان زاده – کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی
شریف مطوف – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

قرارگیری تهران دریک پهنه لرزه خیز و اهمیت این شهر درابعاد گوناگون برهمگان روشن است برپایه مطالعات و تحقیقات صورتگرفته میزان تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از رویداد زلزله ای با بزرگای نسبتا بالا درتهران بسیارفراتر از آنچه درشهرهای مشابه درکشورهای پیشرفته و درعین حال لرزه خیز مانند ژاپن و کشورهای اروپایی مشاهده می گردد خواهد بود به نظر می رسد احتمال وقوع سانحه آتش سوزی پس از زلزله دراستان تهران بعلت قرارگیری تاسیسات خطرزا مانند پالایشگاه ها کارخانه های مواد شیمیایی پمپ بنزین ها و همچنین شریانهای اصلی و فرعی گاز و نفت و غیره درپهنه های لرزه خیز و حریم گسل ها وجود داشته باشد عدم رعایت ملاحظات حفاظت دربرابر حریق درطرح های بزرگ شهری تمرکز بالای خطوط اصلی گاز نفت و برق درمحدوده های پرخطر از نظر آتش سوزی پس اززلزله بهمراه تمرکز ساختمان ها دراین محدوده ها و ضعف فرهنگ ایمنی مردم نبود طرح جامع اموزش ایمنی به شهروندان از عوامل مهم رشد و افزایش آسیب پذیری استان تهران دربرابر وقوع آتش سوزی بعد از زلزله میب اشد. دراین تحقیق برمبنای فرمول آسیب پذیری احتمال وقوع خطر= ریسک و با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی Gis محدوده های با احتمال بالای وقوع آتش سوزی پس از زلزله دراستان تهران مشخص و میزان آسیب پذیری کالبدی و انسانی آن بررسی شده است.