مقاله برنامه ریزی و طراحی پارک های علم و فناوری با تاکید بر مزیت های منطقه ای، نمونه موردی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سیاست علم و فناوری از صفحه ۳۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: برنامه ریزی و طراحی پارک های علم و فناوری با تاکید بر مزیت های منطقه ای، نمونه موردی استان مازندران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک علم و فناوری
مقاله برنامه ریزی
مقاله توسعه منطقه ای
مقاله مزیت های منطقه ای
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میثاقی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روند سیاست گذاری و برنامه ریزی علم و فناوری کشور، ایجاد و توسعه فضاهایی نظیر پارک های علم و فناوری که بتواند در سطح ملی و منطقه ای باعث تسریع در رشد و سپس توسعه پایدار مناطق گردد بسیار ضروری است. اقدامات نظری و عملی در سیاست های نوین برنامه ریزی کشور، ضرورت ایجاد پارک های علم و فناوری مبتنی بر بنیان های مناطق با هدف دستیابی به توسعه پایدار را مورد تاکید قرار می دهد، لیکن برای وصول به این اهداف، تاکنون معیارها و اصول برنامه ریزی و طراحی، تدوین نشده اند. در این پژوهش کاربردی، با توجه به ویژگی های منحصربه فرد و مزیت های استان مازندران (نمونه مورد بررسی) که بر بستر اقتصاد طبیعت بنیان استوار است، اصول برنامه ریزی و طراحی متفاوتی برای تدارک و اجرای پارک های علم و فناوری در قیاس با سایر نقاط کشور و جهان صورت گرفته و تلاش شده است تا الگویی مناسب برای شرایط مشابه ارایه گردد. از طریق شناخت مفاهیم مرتبط با موضوع توسعه منطقه ای و چگونگی تعیین مزیت های منطقه ای مبتنی بر روش های علمی و ویژگی های مزیتی، اصول برنامه ریزی و طراحی در قالب تدوین بیانیه چشم انداز و فرآیند گردش کامل تولید در پارک ها تدوین شده اند. در جمع بندی مشخص شده که برای برنامه ریزی پارک های علم وفناوری، با توجه به متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، زمانی و بویژه محیطی و فضایی مناطق مختلف، می توان راهبردهای برنامه ریزی و طراحی متفاوتی را ارایه نمود، به ویژه اگر اقتصاد مناطق، «طبیعت بنیان» باشد. راهبردهای ارایه شده در پنج عرصه اقتصادی، مدیریتی، محیطی – کالبدی، اجتماعی – فرهنگی و دانش و فناوری دسته بندی شده و ۶۵ هدف راهبردی در عرصه های مذکور ارایه شده اند.