مقاله برنامه ریزی راهبردی عوامل اثرگذار بر مدیریت مواد زاید جامد شهری با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شهر بوکان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: برنامه ریزی راهبردی عوامل اثرگذار بر مدیریت مواد زاید جامد شهری با استفاده از تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شهر بوکان)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت مواد زاید جامد
مقاله بوکان
مقاله برنامه ریزی راهبردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی غفور
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگری شورش
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده چیمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل اصلی مدیریت مواد زاید جامد شهری مجموعه ای از فعالیت ها را شامل می شود که در جهت تحقق اهداف سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری باید انجام گیرد. بدون وجود این عوامل توان و قابلیت موفقیت سایر عوامل و به خصوص موفقیت سیستم وجود ندارد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل اصلی مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهر بوکان با استفاده از مدل SWOT می باشد. این مدل یکی از مناسب ترین فنون برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل استراتژی است که در این پژوهش به عنوان ابزاری در برنامه ریزی سیستم یک پارچه مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور برای تحقق این امر ابتدا با توجه به آزمون های انجام شده، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مورد شناسایی قرارگرفته و سپس بوسیله تکمیل پرسشنامه و محاسبه با استفاده از فرمول توان رتبه و معادله وزن استاندارد، تحلیل اولویت ها مشخص شده و برای توسعه مدیریت مواد زاید جامد شهر بوکان استراتژی های مناسبی ارائه شده است. نتایج حاصل از جمع بندی مدل SWOT نشان می دهد که، ضعف مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهر بوکان بسیار بالا بوده به طوری که با امتیاز وزنی۰٫۸۶  در رتبه اول مهم ترین ضعف ها قرار گرفته است. لذا نیازمند توجه بیش تر و ارائه سیاست های مناسب در جهت کاهش ضعف ها و رفع تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها می باشد.