مقاله برنامه ریزی تولید بهینه در سیستم های تجدید ساختار یافته برق با در نظر گرفتن رزرو چرخان و پخش بار بهینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سیستم های قدرت الکترونیکی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: برنامه ریزی تولید بهینه در سیستم های تجدید ساختار یافته برق با در نظر گرفتن رزرو چرخان و پخش بار بهینه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپراتور مستقل سیستم
مقاله به مدارآوردن امنیت-مقید نیروگاه ها
مقاله پخش بار بهینه
مقاله تلفات
مقاله رزرو چرخان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدسعیداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سیستم های تجدید ساختار یافته برق، اپراتور مستقل سیستم (ISO) از ابزارهای زیادی جهت مینیم سازی قیمت برای توزیع توان به مصرف کنندگان در وضعیتی پایدار و قابل اطمینان استفاده می کند. برای مینیمم سازی قیمت ها، ISO از به مدار آوردن امنیت-مقید نیروگاه ها (SCUC) استفاده می کند و رزروهای سیستم را برای ارضای قابلیت اطمینان سیستم، برنامه ریزی می کند. از نقطه نظر پایداری، ISO پخش بار بهینه (OPF) را برای ایمن سازی حاشیه ولتاژ شین ها و کاهش تلفات، پیاده سازی می کند. در این مقاله، الگوریتمی برای در نظر گرفتن برنامه ریزی بهینه تولید، همراه با قیود انتقال پیشنهاد شده است و یک مطالعه موردی برای تایید الگوریتم پیشنهاد شده، پیاده سازی شده است.