مقاله برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با بهره گیری از شاخص های زیست اقلیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با بهره گیری از شاخص های زیست اقلیمی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسایش زیست اقلیمی
مقاله اکوتوریسم
مقاله ترجونگ
مقاله بیکر
مقاله استان کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی سعدی
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان زاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گیری از شاخص های آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به برنامه ریزی اکوتوریستی کمک نماید تا مناطق جاذب محیطی به منظور گذران اوقات فراغت مورد استفاده بهتر قرار گیرد. در این مقاله با بهره گیری از آمارهای ایستگاه های سینوپتیک استان کردستان شرایط آسایش انسانی براساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی (TCI)، ترجونگ، فشار عصبی، دمای موثر، بیکر و مدل تعادل دمایی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که علیرغم آنکه اقلیم منطقه از شرایط خنک تا بسیار سرد متغییر می باشد، لیکن ماه های خرداد، تیر و مرداد دارای آسایش اقلیمی روزانه و شبانه کاملا مطلوب و ماه های اردیبهشت و شهریور دارای شرایط نسبتا مطلوب جهت برنامه ریزی و بهره برداری توریستی در استان می باشند. نتایج حاصل از این پژوهش در استان کردستان، می تواند راهنمای عمل مدیران و سیاستگذران حوزه توریسم، بمنظور برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم منطقه بوده و مورد بهره برداری آنان قرار گیرد.