سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا آقا بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمد علی فروغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

قوام استحکام و انسجام اجتماعی درهرجامعه ای بسته به نظام فرهنگی و مجموعه عقاید و باورها ارزشها و هنجارهای آن جامعه است بدون التزام و پایبندی به آن مجموعه نه تنها جوهره آن جامعه و تمایزش با دیگر جوامع و اجتماعات مشخص نمی شود بلکه کنش اعضای جامعه نیز دستخوش نابسامی و درنهایت کشمکش و نارضایتی و… میگردد دراین راستا دینداری مقوله ای مهم است که باید درجوانان جامعه نهادینه گردد و مسئولیت این امر خطیربرعهده مربیان می باشد و بهترین شیوه تنظیم برنامه های درسی چون محور دین میباشد باتوجه به اهمیت این موضوع درمقاله حاضر سعی شده است به اختصار ارتباط دین و برنامه ریزی درسی اسیب های تربیت دینی جوانان زمینه های پیدایش اسیب و روشهای اسیب زا درتربیت دینی برنامه ی درسی معنوی و اصول آن به همراه راهکارهایی برا ی معنوی کردن اموزش و پرورش بیان گردد.