مقاله برنامه درسی و فرهنگ: قلمروها و موضوعات مطالعاتی (سخن سردبیر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: برنامه درسی و فرهنگ: قلمروها و موضوعات مطالعاتی (سخن سردبیر)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی پور نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ دارای معانی متعددی در کاربردهای اجتماعی است. قدیمی ترها وقتی از فرهنگ می گویند، به آموزش و پرورش و آن هم به گونه سازمانی آن عنایت دارند. به این معنا، فرهنگ همان آموزش و پرورش است و بین آن با برنامه درسی، پیوندی ناگسستنی برپاست. اگر با آمیخته ای از غرور و افتخار می گویند «فرهنگ هستم»، یعنی عضوی از اعضای سازمانی هستند که به کار تعلیم و تربیت اشتغال داشته (یا دارد) و البته توانسته طی یک صد سال گذشته، زندگی ایرانیان را دگرگون کند.