مقاله برنامه درسی روئیدنی: تاملی انتقادی درباره مفهوم برنامه درسی از پیش تعیین شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: برنامه درسی روئیدنی: تاملی انتقادی درباره مفهوم برنامه درسی از پیش تعیین شده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی روئیدنی
مقاله برنامه درسی از پیش تعیین شده
مقاله تجربی بودن
مقاله محرک خلاقیت
مقاله ارتباط با زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه درسی از پیش تعیین شده توسط اندیشمندان زیادی مورد نقد قرار گرفته است. در اثر این نقد، مفهوم دیگری به نام برنامه درسی روئیدنی به وجود آمده است. این مفهوم از برنامه درسی درباره ویژگی های برنامه درسی از پیش تعیین شده از قبیل اختیار رویکرد خطی و ثابت در برنامه ریزی درسی، به تامل نقادانه می پردازد. همچنین عمق و غنای پژوهش برنامه درسی را افزایش داده و در نتیجه عمل برنامه درسی را در جهت تقویت خلاقیت دانش آموزان سازگار می کند. از مهمترین خصوصیات این نوع برنامه درسی، «داشتن ماهیت تجربی»، «محرک خلاقیت»، و «ارتباط با زندگی» است. در این مقاله با اتکاء بر روش تحلیلی – مفهومی، ابتدا مفهوم برنامه درسی روئیدنی و تفاوت های آن با برنامه درسی از پیش تعیین شده بررسی شده سپس مفروضات اساسی، ویژگی های مهم و استلزامات اجرایی این نوع برنامه درسی مورد بحث قرار می گیرد.