سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید زمان زاد قویدل –
علیرضا آقابگلو –

چکیده:

بخار آب بعنوان یکی از سیالاتی که به مقدار زیادی در صنایع فرآیندی بصورت حامل انرژی برای انتقال حرارت حاصل از سوخت به مقصد مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایفای نقش می‌کند. از نقطه نظر اهمیت موضوع حامل‌های انرژی و قیمت روزافزون آنها، مدیریت تولید، توزیع و مصرف انواع حامل‌های انرژی و من جمله بخار آب، اهمیتی مضاعف یافته است. در مقاله حاضر، برنامه جامع مدیریت انرژی تله‌های بخار در سیستم تولید و توزیع بخار واحدهای عملیاتی شرکت پالایش نفت تبریز بمنظور مدیریت مصرف این حامل ارزشمند انرژی و جلوگیری از اتلاف بخار آب و به تبع آن اجتناب از آلودگی‌های مضاعف زیست محیطی تبیین و بر اساس قوانین آماری و اقتصاد مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از اجرای پروژه شناسایی تله‌های بخار مستقر در خطوط عملیاتی و کدگذاری آنها، مشخصات فنی کلیه تله‌های بخار شناسایی شده براساس اطلاعات ارائه شده توسط سازندگان آنها به دستگاه آزمونگر تله‌های بخار اعمال گردید. الگوریتم اجرای برنامه جامع مدیریت انرژی طراحی شده، ممیزی بر اساس استانداردهای بین‌المللی عملیاتی شده و پس از داده‌برداری، اطلاعات حاصل توسط نرم‌افزارهای تخصصی مورد پردازش قرار گرفته است. شرایط کارکرد تله‌های بخار با استانداردهای روز دنیا مقایسه شده و میزان اتلافات حرارتی و اتلاف بخار آب اندازه‌گیری گردیده است. در انتها نتایج و سود و صرفه حاصل از اجرای برنامه جامع مدیریت انرژی تله‌های بخار ارزیابی گردیده و راهکارهای مناسب فنی با در نظر گرفتن اصول اقتصاد مهندسی و محاسبه زمان بازگشت سرمایه جهت بهبود شرایط کارکرد سیستم تولید و توزیع بخار ارائه گردیده است.