سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی حسین زاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
اکبر رستمی – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
فاطمه خدادادی –
رضا نظری – کارشناس ارشد آب شناسی

چکیده:

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی – اجتماعی آن نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد درآمایش منطقه فامنین ۱۱ اکوسیستم خرد یا واحد زیست محیطی مشخص گردید که با مروری بر نتایج ارزیابی توان توسعه منطقه که باهدف بهره برداری بهینه از سرزمین درراستای توسعه پایدار به انجام رسید مشخص گردید که تنها ۱۰ درصد از منطقه انطباق کامل بین کاربری فعلی و قابلیت اراضی وجود دارد که نشان دهنده این است که اکثر اراضی منطقه بیش از توان خود مورد بهره برداری قرارمیگیرند.