سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی نظافت – کارشناسی مدیریت امداد در سوانح – علمی کاربردی علوم پزشکی شیراز
غلامعلی بازیار – کارشناسی ارشد برق قدرت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در طول تاریخ جوامع انسانی با بحران های زیادی روبرو بوده اند. با پیشرفت و تحول جوامع انسانی ، ورود به عصر فناوری و تکنولوژی دامنه ی مخاطرات متنوع تر شده است. لذا مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری بیش از پیش از اهمیت برخوردار شده است. مقاله حاضر با ارائه چارچوبی به برنامه ریزی بر مبنای سناریو می پردازد . چراکه ضرورت توجه به نقش افراد در مقابله با بلایا به توان آنان و میزان آمادگی قبلی آنان بر می گردد و می تواند مدیران را در چالش هایی که آینده ممکن است سازمان را درگیر کند کمک نماید